O projekcie

Celem projektu Blue Generation jest ZAINTERESOWANIE i ZAINSPIROWANIE młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat do PODJĘCIA w sektorach Niebieskiej Gospodarki w Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

W ramach projektu Blue Generation organizujemy spotkania informacyjne dotyczące możliwości podjęcia zatrudnienia, osobom zainteresowanym oferujemy bezpłatne spotkania z doradcą zawodowym, a także udział w zagranicznych wyjazdach, w czasie których młodzież może zobaczyć, jak wygląda praca w siedmiu sektorach Niebieskiej Gospodarki, którymi są: turystyka nadmorska, akwakultura, energia oceaniczna, biotechnologia morska, transport morski, rybołówstwo oraz budownictwo okrętowe.

Członkowie projektu, czyli eksperci w dziedzinach Niebieskiej Gospodarki, a także organizacje skupiające młodych ludzie dzielą się ze sobą wiedzą dotyczącą aktualnych stanowisk pracy, możliwościach szkoleń czy ścieżek kariery.

Projekt rozpoczął się w 2018, a zakończy się w 2022 roku. Na samym początku uruchomiona została bezpłatna platforma z ofertami pracy i szkoleń w sektorach Niebieskiej Gospodarki w krajach Unii Europejskiej.  Przewiduje się, że dzięki akcjom promocyjnym projekt dotrze do 39 tyś. młodych ludzi, z których przynajmniej 2 tyś. podejmie zatrudnienie lub szkolenie w sektorach Niebieskiej Gospodarki.

Projekt Blue Generation finansują Islandia, Liechtenstein i Norwegia w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Funduszy Norweskich. Koordynatorami projektu są organizacje Militos Consulting SA z Grecji oraz Sea Teach z Hiszpanii, a realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum w Bułgarii, Grecji, Polsce, Portugalii i Hiszpanii przy wsparciu ekspertów z Belgii, Niemiec, Islandii i Norwegii.

Zobacz pełne profile partnerów w projekcie Blue Generation w zakładce Współpraca.

Wyzwanie

 

W sektorach Niebieskiej Gospodarki w Europie zatrudnionych jest aktualnie 5,4 mln pracowników i szacuje się, że liczba ta podwoi się do 2030 roku.  Problem w tym, że młodzi ludzie nie są zainteresowani karierą na morzu,  a przedsiębiorstwa nie potrafią znaleźć pracowników posiadających odpowiednie umiejętności  i kwalifikacje (Rejestr Dokumentów Komisji Europejskiej (2017)).

W Unii Europejskiej jest zarazem nawet 14 milionów młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie przygotowują do zawodu; należą oni do tzw. grupy NEET (Not in Education, Employment or Training). Kolejne miliony są narażone na zostanie członkami tej grupy z racji przedwczesnego rzucania szkoły, trudności ze znalezieniem zatrudnienia lub problemów osobistych.

Zadaniem projektu Blue Generation jest wypełnienie powstającej luki i zaprezentowanie młodym ludziom sektorów Niebieskiej Gospodarki jako oferujące nowoczesne i rozwojowe miejsca pracy, a także będące sposobem na wyjście z bezrobocia.

Oczekiwane rezultaty

 • Większe możliwości zatrudnienia wśród młodych ludzi, zwłaszcza należących do grupy NEET
 • Udział byłych członków grupy NEET w szkoleniach i kursach
 • Zapewnienie innowacyjnego podejścia do zmniejszania bezrobocia wśród młodzieży
 • Zwiększona współpraca ponadnarodowa w kwestiach rynku pracy

Zobacz więcej w zakładce Niebieskie wydarzenia

Główne zadania w projekcie Blue Generation

 • Organizacja spotkań promocyjnych w szkołach średnich, centrach kształcenia dorosłych, organizacjach pozarządowych, biurach pracy i lokalnych stowarzyszeniach
 • Przygotowywanie młodych ludzi do roli promotorów i mentorów projektu przy pomocy otwartych kursów online (Blue Career MOOC)
 • Umożliwienie młodym ludziom dostępu do informacji dotyczących wymaganych umiejętności, udziału w doradztwie zawodowym oraz kilkudniowych wyjazdach, w czasie których mogą zobaczyć, jak wygląda praca w siedmiu sektorach Niebieskiej Gospodarki
 • Bezpłatny dostęp do przewodnika Blue Career Guide oraz platformy Blue Career Platform, gdzie zamieszczane są oferty pracy

Grupy docelowe: Kto skorzysta?

 • Młodzi ludzie w wieku od 15 do 19 lat, którzy należą do grupy NEET, bądź są narażeni na dostanie się do nie po ukończeniu edukacji. Grupę tę znajdziemy w szkołach średnich, na stażach zawodowych i w centrach młodzieżowych.
 • Młodzi członkowie grupy NEET w wieku od 15 do 29 lat, którzy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne. Osób tych będziemy szukać w urzędach pracy, agencjach zatrudnienia centrach kształcenia dorosłych, organizacjach pozarządowych i lokalnych stowarzyszeniach.
 • Ludzie od 20 do 29 lat narażeni na zostanie członkami NEET po ukończeniu edukacji oraz ci z grupy NEET, do których trudno dotrzeć: nieaktywni młodzi ludzie wciąż mieszkający z rodzicami, młode matki i młodzi ludzie pochodzący z rodzin patologicznych. Osób tych szukać będziemy w centrach kształcenia dorosłych, organizacjach pozarządowych i lokalnych stowarzyszeniach.

Jeśli należysz do jednej z powyższych grup docelowych i chciałbyś wziąć udział w projekcie, polub fanpage projektu Blue Generation Polska, aby być na bieżąco!