O nas

Zadaniem projektu The Blue Generation jest wspomaganie obszarów Innowacji i badań oraz Przekazywania wiedzy i dobrych praktyk. Chcemy inspirować i angażować młodych ludzi w wieku od 15-stu do 29-ciu lat do podjęcia pracy w jednej z dziedzin, w jakich działa The Blue Economy: turystyka przybrzeżna, akwakultura, energia oceaniczna, biotechnologia morska, transport morski, gospodarstwa rybne oraz budowa i konserwacja statków. Strategią programu The Blue Generation jest strategia odwróconego lejka (zachęcać, angażować i adaptować), powszechnie stosowana w marketingu, będąca jednak innowacyjnym pomysłem dotarcia do młodych ludzi. Strategię wspierać będzie szerzenie dobrych praktyk takich jak programy mentorskie, narzędzia do oceny umiejętności i wymiana ruchu.

Program The Blue Generation zostanie powtórzony w czterech cyklach, każdy w okresie od stycznia do października, a po nim nastąpi ocena i proces poprawek. W pierwszym roku powstanie strona internetowa z ofertami pracy, a następnie będzie ona na bieżąco uaktualniana przez ekspertów z danej dziedziny. Przewiduje się, że dzięki akcjom promocyjnym projekt dotrze do 39 tyś. młodych ludzi, z których przynajmniej 2 tyś. podejmie pracę lub szkolenie w The Blue Economy. Projekt The Blue Generation rozpoczął się pod koniec 2018 roku i potrwa do sierpnia 2022 roku.

Projekt The Blue Generation finansują Islandia, Liechtenstein i Norwegia poprzez Europejski Obszar Gospodarczy oraz Norweski Fundusz Dotacji dla Młodych Pracowników (EEA i Norway Grants Fund for Youth Employment). Koordynatorami projektu są Militos Consulting SA z Grecji oraz Sea Teach z Hiszpanii, a będzie on wdrożony przez międzynarodowe konsorcjum w Bułgarii, Grecji, Polsce, Portugalii i Hiszpanii przy wsparciu ekspertów z Belgii, Niemiec, Islandii i Norwegii

Zobacz pełne profile partnerów w projekcie The Blue Generation Współpraca.

Wyzwanie

Europejski The Blue Economy, oferujący obecnie 5,4 miliona miejsc pracy, jest nastawiony na podwojenie tej liczby do 2030 roku. Problem w tym, że młodzi ludzie nie są zainteresowani karierą na morzu,  a przedsiębiorstwa nie potrafią znaleźć pracowników posiadających odpowiednie umiejętności  i kwalifikacje (Rejestr Dokumentów Komisji Europejskiej (2017)).

W Unii Europejskiej jest zarazem nawet 14 milionów młodych ludzi w wieku od 15-stu do 29-ciu lat, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie przygotowują do zawodu; należą oni do tzw. grupy NEET. Kolejne miliony są narażone na zostanie NEET z racji przedwczesnego rzucania szkoły, trudności ze znalezieniem zatrudnienia lub problemów osobistych.

Projekt The Blue Generation ma za zadanie wypełnić tę lukę i zebrać ekspertów The Blue Economy i organizacji młodzieżowych, aby wymienili się wiedzą na temat poszukiwanych umiejętności, ścieżek kariery, aktualnych ofert pracy i szkoleń.

Projekt

 • Lepsza sytaucja zatrudnieniowa grupy NEET/grupy docelowej
 • Wzmożony udział byłych członków grupy NEET/grupy docelowej w szkoleniach i podjęcie nauki
 • Znalezienie lub zastosowanie innowacyjnego podejścia do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi
 • Wzmożona współpraca międzynarodowa nad probelmami na rynku pracy

Główne zadania

 • Szkolenie młodych pracowników poprzez otwarte kursy online na posiadających wiedzę promotorów i mentorów
 • Organizacja akcji promocyjnych w szkołach średnich, centrach kształcenia dorosłych, organizacjach pozarządowych, biurach pracy i lokalnych stowarzyszeniach.
 • Umożliwienie młodym ludziom dostępu do informacji dotyczących wymaganych umiejętności, doradztwo oraz krótkoterminowe wymiany na odpowiednich stanowiskach oraz szkolenia w The Blue Economy.
 • Darmowe kursy online, dostęp do przewodnika Blue Career Guide oraz platformy Blue Career Platform, gdzie zamieszczane są oferty pracy.

Grupy docelowe: Kto skorzysta?

Projekt jest zwrócony przede wszystkim do:

 • Pierwszą grupą docelową są ludzie w wieku od 15-stu do 19-stu lat, którzy nie pracują, nie uczą się ani nie przygotowują do zawodu, w skrócie NEET, bądź są narażeni na dostanie się do tej grupy po ukończeniu edukacji. Grupę tę znajdziemy w szkołach średnich, na stażach zawodowych i w centrach młodzieżowych.
 • Kolejną grupą docelową są młodzi ludzie z gurpy NEET w wieku od 15-stu do 29-ciu lat, którzy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne. Osób tych będziemy szukać w państwowych i prywatnych urzędach pracy, centrach kształcenia dorosłych, organizacjach pozarządowych i lokalnych stowarzyszeniach.
 • Ostatnią grupą docelową są ludzie od 20-stu do 29-ciu lat narażeni na zostanie NEET po ukończeniu edukacji oraz ci z grupy NEET, do których trudno dotrzeć: nieaktywni młodzi ludzie wciąż mieszkający z rodzicami, młode matki i młodzi ludzie pochodzący z rodzin patologicznych. Osób tych szukać będziemy w centrach kształcenia dorosłych, organizacjach pozarządowych i lokalnych stowarzyszeniach.

Jeśli należysz do jednej z powyższych grup docelowych i chciałbyś wziąć czynny udział w projekcie, polub projekt  The Blue Generation, aby otrzymywać wiadomości i się z nami skontaktować!