Norweski Fundusz Dotacji (Norway Grants) reprezentuje wkład Norwegii w zieloną, ambitną i zjednoczoną Europę.

Dzięki tym funduszom Norwegia przyczynia się do redukcji dysproporcji społecznych i ekonomicznych oraz do umocnienia wzajemnych stosunków z państwami beneficjentami w Europie Centralnej i Południowej, a także na Bałkanach.  Norwegia ściśle współpracuje z Unią Europejską na mocy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wraz z pozostałymi darczyńcami w latach 1994-2014 Norwegia udzieliła dotacji wartych 3,3 miliarda Euro.

Dotacje norweskie finansowane są wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które weszły do UE po roku 2003. W latach 2014-2021 Norweski Fundusz Dotacji udzieli dotacji w kwocie do 1,25 miliarda Euro.

Dziedzinami priorytetowymi dla tych dotacji są:

#1 Innowacje, badania, edukacja, konkurencyjność i ciężka praca

#2 Integracja społeczna, zatrudnianie młodych ludzi i redukcja biedy

#3 Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskie zużycie węgla

#4 Kultura, ludność cywilna, dobre rządzenie i podstawowe prawa

#5 Sprawiedliwość i polityka wewnętrzna 

Europejski Obszar Gospodarczy (EEA) oraz Norweski Fundusz Dotacji (Norway Grants) reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w zieloną, ambitną i zjednoczoną Europę.

Dwoma głównymi celami są: redukcja ekonomicznych i społecznych dysproporcji w Europie oraz umocnienie wzajemnych stosunków pomiędzy darczyńcami a piętnastoma państwami Europy Centralnej i Południowej oraz Bałkanami. Trzy państwa darczyńcy ściśle współpracują z UE na mocy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W latach 1994-2014 darczyńcy udzielili dotacji wartych 3,3 miliarda Euro.

W latach 2014-2021 Europejski Obszar Gospodarczy oraz Norweski Fundusz Dotacji udzielą dotacji w kwocie do 2,8 miliarda Euro.

Dziedzinami priorytetowymi dla tych dotacji są:

#1 Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność

#2 Integracja społeczna, zatrudnianie młodych ludzi i redukcja biedy

#3 Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskie zużycie węgla

#4 Kultura, ludność cywilna, dobre rządzenie i podstawowe prawa

#5 Sprawiedliwośćipolitykawewnętrzna

Kryteria do otrzymania dotacji opisane są przez regulamin Funduszu Spójności, z którego korzystać mogą państwa członkowskie, których dochód narodowy na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej europejskiej.

Plan Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Funduszu Dotacji składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Dotacje pochodzące z Europejskiego Obszaru Gospodarczego są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład uzależniony jest od wartośći GDP – Produktu Krajowego Brutto.

Europejski Obszar Gospodarczy (EEA) oraz Norweski Fundusz Dotacji (Norway Grants)

Projekt The Blue Generation korzysta z dotacji w wysokości 1 769 840,63 Euro oferowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez Europejski Obszar Gospodarczy oraz Norweski Fundusz Dotacji. Celem projektu

The Blue Generation jest inspirowanie i angażowanie młodych ludzi od 15-29 roku życia do podjęcia pracy i rozwinięcia kariery w sektorach The Blue Economy.

Odwiedź stronę Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) i Norweskiego Funduszu Dotacji (Norway Grants)