Despre

Obiectivul proiectului "Generația Albastră" este de a inspira și de a încuraja tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani să urmeze o carieră durabilă într-unul dintre următoarele sectoare ale economiei albastre: turismul de coastă, acvacultura, energia oceanică, biotehnologia marină, construcția de nave, transportul maritim și pescuitul. În centrul proiectului se află Programul Generația Albastră (BGP). BGP este o acțiune integrată de sensibilizare organizată și implementată prin proiect, cu scopul de a "atrage, implica și converti" tinerii la oportunitățile vaste ale pieței forței de muncă din domeniul economiei albastre. Programul Generația Albastră oferă informații bine documentate despre perspectivele de carieră în domeniul economiei albastre în Grecia, Spania, Portugalia, Bulgaria, Polonia și România, programe de mentorat pentru cei din rândul tinerilor care doresc să urmeze în mod activ o carieră în economia albastră, inclusiv instrumente de validare a competențelor pentru a face față mai bine calificărilor necesare, precum și schimburi de mobilitate prin vizite de studiu pentru a dobândi experiență directă în diverse sectoare ale economiei albastre. Pentru a reuși acest lucru, proiectul Blue Generation reunește experți din cadrul organizațiilor din domeniul economiei albastre și al tineretului pentru a face schimb de cunoștințe cu privire la nevoile de competențe, la traseele de carieră, la posturile vacante și la formarea profesională existentă.

Programul Generația Albastră se va repeta în cinci cicluri pe parcursul anilor 2018-2023, fiecare dintre acestea durând din ianuarie până în octombrie, urmate de un proces de evaluare și îmbunătățire. În primul an va fi dezvoltată Platforma de locuri de muncă Blue Career, care va oferi gratuit informații despre locurile de muncă albastre, precum și despre oportunitățile de formare profesională în toate țările UE. Prin intermediul BGP, se preconizează să se ajungă la 39 000 de tineri prin intermediul activităților de promovare și să se convertească cel puțin 3 000 de tineri la un loc de muncă sau la formare în economia albastră.

Proiectul Blue Generation este finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin intermediul Fondului de granturi SEE și Norvegia pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Proiectul este coordonat de Militos Consulting SA din Grecia și Sea Teach din Spania și este implementat de un consorțiu internațional în Bulgaria, Grecia, Polonia, Portugalia, România și Spania, cu sprijinul experților în economia albastră din Belgia și Germania.

Consultați profilurile complete ale partenerilor proiectului Blue Generation în meniul Parteneriat.

Provocarea

Economia albastră europeană, care reprezintă în prezent aproximativ 5,4 milioane de locuri de muncă, ar trebui să își dubleze numărul de locuri de muncă până în 2030. Problema sa este că tinerii nu sunt atrași de carierele maritime, în timp ce întreprinderile nu găsesc forța de muncă, competențele și profilurile necesare (Comisia Europeană SWD, 2017).

În același timp, în UE există până la 14 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care sunt NEETs (Not in Education Employment or Training) și alte milioane de tineri care riscă să devină NEETs din cauza abandonului școlar timpuriu, a dificultăților de a intra pe piața muncii sau a altor probleme personale. Proiectul Generația Albastră își propune să umple acest gol prin reintroducerea carierelor din economia albastră ca o cale profesională atractivă, modernă și prosperă și o cale de ieșire din șomaj pentru tineri.

Ne uităm la următoarele rezultate

 • Îmbunătățirea situației locurilor de muncă pentru tineri și în special pentru NEETs
 • Creșterea participării la educație și formare profesională a foștilor NEETs
 • Furnizarea de abordări inovatoare privind reducerea șomajului în rândul tinerilor
 • Creșterea cooperării transnaționale în ceea ce privește problemele pieței muncii

Vedeți mai multe la rubrica activități.

Principalele activități ale proiectului Blue Generation

 • Formarea lucrătorilor de tineret cu ajutorul unei platforme Blue Career MOOC (platforma de cursuri online deschise în masă) pentru a deveni promotori și mentori bine informați.
 • Organizarea de zile de informare și activități în licee, centre de educație a adulților, ONG-uri, servicii de șomaj și asociații locale pentru a promova oportunitățile de carieră în domeniul Blue Career.
 • Îndrumarea tinerilor prin validarea competențelor, mentorat personal și schimburi scurte către locuri de muncă și formare profesională adecvate în sectoarele de muncă din economia albastră.
 • Oferirea gratuită a unui Ghid al carierei albastre, a unei platforme de carieră pentru economia albastră, a unor cursuri de formare de scurtă durată care vor conduce la angajarea directă pe un post de debutant.
 • Dezvoltarea de videoclipuri de realitate virtuală, care să le ofere tinerilor șansa de a experimenta cum se lucrează în diferite cariere din economia albastră.
 • Găzduirea de webinarii în direct care oferă sesiuni de orientare profesională cu diverși profesioniști, cadre universitare și studenți într-unul dintre sectoarele economiei albastre.

Grupuri țintă: Cine va beneficia?

 • Primul grup-țintă al proiectului este reprezentat de tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani care sunt NEETs sau riscă să devină NEETs după terminarea studiilor curente - abordat prin intermediul liceelor, centrelor VET și centrelor de tineret.
 • Cel de-al doilea grup țintă sunt NEETs cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, care sunt înregistrați ca șomeri în prezent - abordați prin intermediul centrelor de șomaj publice și private, centrelor de educație pentru adulți, ONG-urilor și asociațiilor.
 • Ultimul grup țintă sunt tinerii cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani care riscă să devină NEETs după terminarea studiilor curente și NEETs greu de atins, tineri inactivi care locuiesc cu părinții, mame tinere și tineri cu abuz de droguri sau alcool - abordați prin intermediul centrelor VET, centrelor de educație a adulților, ONG-urilor și asociațiilor.

Dacă aparțineți unuia dintre aceste grupuri țintă și doriți să vă implicați în activitățile proiectului, urmăriți proiectul Blue Generation pentru a primi noutățile noastre și contactați-ne!