Innowacyjna koncepcja projektu The Blue Generation oparta jest na współpracy międzynarodowej.

Partnerzy beneficjenci pochodzą z pięciu różnych państw i rozmaitych organizacji, jednak wszyscy pracują z bezrobotnymi młodymi ludźmi z grupy NEET i poprzez międzynarodowe konsorcjum będą mogli wymienić się dobrymi praktykami i osiągnąć efekt synergiczny.

Nasi eksperci posiadają wiedzę z różnych podsektorów The Blue Economy. Norwegia i Islandia są liderami w rozwoju nowych dziedzin, takich jak odnawialna energia oceaniczna i akwakultura, a także światowymi reprezentantami organizacji parasolowej  mieszczącej się w Brukseli.

Takie międzynarodowe podejście pozwala partnerom, a także za ich pośrednictwem, ludziom z grupy NEET na zawarcie nowych, międzynarodowych kontaktów oraz dostarcza nowych możliwości.

Nasi partnerzy, także z państw darczyńców, zawierają kontakty z zainteresowanymi i zaangażowanymi młodymi ludźmi, którzy posiadają kwalifikacje poszukiwane w poszczególnych podsektorach The Blue Economy. Dzięki nowemu podejściu mają oni także możliwość dzielenia się wiedzą ekspercką z tymi państwami, gdzie grupa ludzi NEET jest duża oraz występuje duża stopa bezrobocia.

Więcej informacji na temat poszczególnych organizacji: