Η καινοτόμος ιδέα του έργου Blue Generation βασίζεται σε μια διεθνής συνεργασία.

Οι φορείς - υλοποίησης  προέρχονται από πέντε διαφορετικές χώρες και από ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, αλλά όλοι συνεργάζονται με άνεργους νέους και με όσους δεν καταρτίζονται επαγγελματικά (NEETs), ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές και επιτυγχάνοντας συνέργειες στην κοινοπραξία.

Οι φορείς - ειδικοί επιλέγονται κατά κύριο λόγο για την εμπειρογνωμοσύνη τους στους διάφορους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας, ενώ τα Κράτη-Δωρητές της Νορβηγίας και της Ισλανδίας θεωρούνται ότι οδηγούν στην ανάπτυξη νέων βιομηχανιών όπως η ωκεάνια ενέργεια και η υδατοκαλλιέργεια  και οργανισμοί – ενώσεις, με έδρα τις Βρυξέλλες, αντιπροσωπεύοντας μια διεθνή συμμετοχή σε επίπεδο ΕΕ.

Αυτή η διακρατική προσέγγιση παρέχει στους φορείς – συνεργασίας και μέσω αυτών τους νέους με εντελώς νέες διεθνείς συνδέσεις και πληθώρα ευκαιριών.

Παρέχει στους φορείς - ειδικούς νέες συνδέσεις με ένα πολύ αναγκαίο, ενδιαφερόμενο και αφοσιωμένο εργατικό δυναμικό νέων για τους αντίστοιχους τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στις χώρες με υψηλά ποσοστά μη καταρτισμένων νέων και ανεργίας.

Κάντε κλικ για περισσότερες λεπτομέρειες ανά οργανισμό: