Δεύτερο blueTALK από την Μίλητο Συμβουλευτική για τις προοπτικές απασχόλησης στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Με μεγάλη απήχηση διοργανώθηκε το Πρώτο blueTALK από την Μίλητο Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα BlueGeneration και YOUTHShare στηρίζουν τη νεανική απασχολισιμότητα μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες της γαλάζιας οικονομίας πριν το lockdown στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα