Οδηγός Καριέρας για τα επαγγέλματα της θάλασσας

Ο Οδηγός Καριέρας είναι ένα ελκυστικό και ενημερωτικό εργαλείο για νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών που καθοδηγεί σχετικά με τις προοπτικές καριέρας και απασχόλησης στους τομείς ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας: παράκτιος τουρισμός,  υδατοκαλλιέργεια, ωκεάνια ενέργεια, θαλάσσια βιοτεχνολογία και αλιεία. Ο Οδηγός Καριέρας παρέχει έγκυρες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους φορείς –...
Διαβάστε περισσότερα

«Διέξοδος στην ανεργία των νέων, τα επαγγέλματα της θάλασσας» στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας |16 - 19 Μαΐου, Λισαβόνα

«Διέξοδος στην ανεργία των νέων, τα επαγγέλματα της θάλασσας». Αυτή ήταν μια «διεθνής» δέσμευση που ανέλαβαν οι εταίροι του έργου Blue Generation project κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας, στη Λισαβόνα (16-17 Μαΐου 2019). Εκπρόσωποι από: Militos Consulting S.A., Sea Teach, Clube Intercultural Europeu, Contextos, European Boating Industry and Submariner Network παρουσίασαν τους στόχους του...
Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με EEA & NORWAY GRANTS

Norway Grants and the EEA Grants Μέσω των επιχορηγήσεων της Νορβηγίας και των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, η Νορβηγία συμβάλλει στη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τις δικαιούχους χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, καθώς και της Βαλτικής. Η Νορβηγία συνεργάζεται στενά με την ΕΕ μέσω της συμφωνίας για τον...
Διαβάστε περισσότερα