Οδηγός Καριέρας για τα επαγγέλματα της θάλασσας

Ο Οδηγός Καριέρας είναι ένα ελκυστικό και ενημερωτικό εργαλείο για νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών που καθοδηγεί σχετικά με τις προοπτικές καριέρας και απασχόλησης στους τομείς ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας: παράκτιος τουρισμός,  υδατοκαλλιέργεια, ωκεάνια ενέργεια, θαλάσσια βιοτεχνολογία και αλιεία. Ο Οδηγός Καριέρας παρέχει έγκυρες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους φορείς –...
Διαβάστε περισσότερα

«Διέξοδος στην ανεργία των νέων, τα επαγγέλματα της θάλασσας» στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας |16 - 19 Μαΐου, Λισαβόνα

«Διέξοδος στην ανεργία των νέων, τα επαγγέλματα της θάλασσας». Αυτή ήταν μια «διεθνής» δέσμευση που ανέλαβαν οι εταίροι του έργου Blue Generation project κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας, στη Λισαβόνα (16-17 Μαΐου 2019). Εκπρόσωποι από: Militos Consulting S.A., Sea Teach, Clube Intercultural Europeu, Contextos, European Boating Industry and Submariner Network παρουσίασαν τους στόχους του...
Διαβάστε περισσότερα

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα "Youth Employment Magazine"

?15 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 20-34 δεν έχουν εργασία, δεν σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται επαγγελματικά (NEETs) στην Ευρώπη το 2018. Η Ιταλία και η Ελλάδα καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων. Για να προωθηθεί η #βιωσιμότητα και η #ποιότητα στην απασχόληση των νέων στην Ευρώπη, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA and Norway Grants) δημιούργησε το 2017 το...
Διαβάστε περισσότερα