Иновативната концепция на проекта “Синьо поколение” се основава на транснационално сътрудничество.

Партньорите-бенефициенти са от пет различни държави и от различни организации, но всички те работят с безработни младежи, NEET и ще могат да обменят добри практики и да постигнат положителен ефект в този транснационален консорциум.

Партньорите експерти са избрани предимно заради техния опит в различните подсектори на Синята икономика, като донорските държави Норвегия и Исландия се считат за водещи в развитието на нови индустрии като възобновяема океанска енергия и аквакултури, и базираната в Брюксел водеща асоциация, представляваща международно членство в целия ЕС.

Този транснационален подход предоставя на партньорите бенефициенти и чрез тях на лицата в NEET нови международни връзки и изобилие от възможности.

Подходът спомага експертните партньори, включително тези от държавите-донори да се свържат със заинтересовани и ангажирани младежи за съответните подсектори на Синята икономика. Подходът също така им предлага възможност да споделят своите знания и опит в страните с високи нива на неработещи, неучещи и необучаващи се лица. 

Натиснете тук за повече информация за организациите: