Кариерно ръководство

Ръководстовото на Синията Икономика е привлекателно и информативно средство за младите хора на възраст между 15 и 29 години, което да ги ориентира за кариерните възможности в секторите на синята икономика: крайбрежния туризъм, аквакултурата, океанската енергия, морските биотехнологии, корабостроенето, морския транспорт и рибарството. Ръководството за кариерно развитие предоставя валидна...
Научете повече

Атрактивни работни позиции в Синята Икономика подходящи за младите по време на Европейския ден на морето | 16 – 19 май, Лисабон

  Трябва да направим #Blue_Economy_jobs приложими и привлекателни за младите хора. Това беше "международен" ангажимент, който поеха партньорите от проекта Blue Generation по време на Европейския ден на морето в Лисабон. Представители от Militos Consulting S.A., Sea Teach Clube Intercultural Europeu, Contextos, European Boating Industry и Submariner Network представиха същината на проекта,...
Научете повече

За Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм представляват приноса на Норвегия за една зелена, конкурентна и приобщаваща Европа. Чрез Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, Норвегия спомага за намаляване на  социалните и икономическите различия и за укрепването на двустранните отношения със страните бенефициенти в Централна и Южна Европа и Балтийските страни....
Научете повече