Кариерно ръководство

Ръководстовото на Синията Икономика е привлекателно и информативно средство за младите хора на възраст между 15 и 29 години, което да ги ориентира за кариерните възможности в секторите на синята икономика: крайбрежния туризъм, аквакултурата, океанската енергия, морските биотехнологии, корабостроенето, морския транспорт и рибарството. Ръководството за кариерно развитие предоставя валидна...
Научете повече

Атрактивни работни позиции в Синята Икономика подходящи за младите по време на Европейския ден на морето | 16 – 19 май, Лисабон

  Трябва да направим #Blue_Economy_jobs приложими и привлекателни за младите хора. Това беше "международен" ангажимент, който поеха партньорите от проекта Blue Generation по време на Европейския ден на морето в Лисабон. Представители от Militos Consulting S.A., Sea Teach Clube Intercultural Europeu, Contextos, European Boating Industry и Submariner Network представиха същината на проекта,...
Научете повече

Visit the Youth Employment Magazine

?15 million young people aged 20-34 were neither in employment nor in education and training (NEET) in the EU-28 in 2018. Italy ?? and Greece ?? record the highest youth unemployment rate.To promote #sustainable and #quality youth employment in Europe, Iceland, Liechtenstein and Norway launched in 2017 the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment amounting to #60 million euros.The 26...
Научете повече