30 września odbył się Piąty Szczyt Zrównoważonego Rozwoju zorganizowany przez stowarzyszenie Wydarzenia Ekonomiczne dla Grecji, Cypru, Malty i Europy Południowo-Wschodniej  (The Economist Events for Greece, Cyprus, Malta and southeast Europe). Dyrektor Generalna organizacji HELMEPA, Olga Stavropoulou, wspomniała o projekcie Blue Generation podczas rozmowy na temat Niebieskiego Wzrostu i Zarządzania Oceanami.

Mówiła o tym, że celem projektu jest dotarcie do około 40 tyś. młodych Europejczyków w wieku 15-29 lat i zachęcenie ich do podjęcia zatrudnienia w obszarach, na jakich działa #Niebieska_Gospodarka, a także przełamanie przekonania, że praca ta jest „brudna” i „niebezpieczna” oraz spełnienie ich chęci do podjęcia zatrudnienia w miejscu pracy, dla którego zrównoważony rozwój jest bardzo ważny.

Faktem jest, że kondycja mórz się pogarsza, a dzięki zaangażowaniu młodych ludzi wykonujących zawody z dziedzin ekonomii oceanicznej istnieje szansa na odwrócenie tego zjawiska.

Dziękujemy za zauważenie roli, jaką odgrywa projekt Blue Generation w umożliwieniu młodym ludziom podjęcia zatrudnienia przy dbałości o zrównoważony rozwój mórz i ich ekosystemów.

Projekt Blue Generation jest finansowany przez Europejski Obszar Gospodarczy oraz Norweski Fundusz na rzecz Zatrudniania Młodzieży (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment)

#eeanadnorwaygrants #fundforyouthemployment #youthemploymentmagazine