Konferencja rozpoczynająca projekt „Blue Generation” odbyła się 30 listopada 2018 r. w stolicy Belgii, Brukseli. Projekt finansowany jest ze środków EOG i Funduszy Norweskich  w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Jego celem jest rozwój rynku pracy w obszarze gospodarki morskiej i oceanicznej dla młodych osób w wieku 15-29 lat.

Celem konferencji, organizowanej przez Sea Europe była promocja celu samego projektu pośród krajów Europy oraz wśród samych młodych osób, z państw członkowskich Unii Europejskiej, które są grupą docelową projektu. W wydarzeniu tym wzięły udział organizacje – członkowie konsorcjum realizującego projekt, które reprezentują takie kraje jak Grecja, Bułgaria, Portugalia, Hiszpania oraz oczywiście Polska.  W projekt zaangażowane są także organizacje eksperckie z Belgii, Niemiec, Islandii oraz Norwegii.

W trakcie tego 4-letniego projektu wszystkie zaangażowane organizacje będą przedstawiać młodzieży możliwości jakie daje praca w obszarze gospodarki morskiej i oceanicznej oraz zachęcać do podejmowania zatrudnienia a w takich branżach jak turystyka, rybołówstwo, akwakultura, transport morski czy też budowa statków lub, bardzo popularna ostatnio, energia odnawialna.

Konferencję swoją obecnością uświetnili, prócz członków wspomnianego już konsorcjum, reprezentanci Misji Królestwa Norwegii do Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i operatora Funduszy Norweskich i EOG na rzecz Zatrudnienia Młodzieży – Ecorys Polska.

Wszyscy uczestnicy oraz publiczność przywitani zostali przez Christopera Tygata, Sektretarza Generalnego Sea Europe oraz Kyriakosa Lingasa reprezentującego lidera projektu -  Militos Consulting SA z Grecji. Jako pierwsza z gości zaprezentowała się Wera Helstrøm reprezentująca Misję Królestwa Norwegii do Unii Europejskiej. Nakreśliła ona rolę tej instytucji we wdrażaniu postanowień umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Zwróciła także uwagę na kompleksowość zdarzeń i szereg powiązań pomiędzy obszarem gospodarki morskiej i oceanicznej (ang. Blue Economy) oraz działaniami na rzecz zatrudnienia młodzieży w Unii Europejskiej, zwanych Gwarancjami.  W podobnej tematyce wypowiadały się  Alessia Clocchiati, reprezentująca Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, a następnie Minna Nurminen z Dyrektoriatu Generalnego ds.  Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

Na koniec Silja Teege, przedstawicielka organizacji partnerskiej Sea Teach z Hiszpanii oraz Kyriakos Lingas z Militos Consulting SA przedstawili zasady realizacji projektu, członków konsorcjum oraz wskaźniki i rezultaty jakie mają zostać osiągnięte w efekcie realizacji projektu.

A są one bardzo ambitne. W okresie od czerwca 2018 do sierpnia 2022 roku organizacje tworzące partnerstwo mają dotrzeć do niemal 40 000 młodych osób i zachęcić ich do podejmowania zatrudnienia bądź staży i praktyk w obszarze gospodarki morskiej i oceanicznej. Powstanie także specjalny podręcznik zasad aktywizacji osób młodych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo  w obszarze związanym z morskim i oceanicznym rynkiem pracy. Publikacja ta ma być wdrożona do nowych zasad polityki na rzecz zatrudnienia młodzieży na terenie całej Unii Europejskiej. 

Śledź nasz projekt w mediach społecznościowych:

Facebook: bluegenerationproject

Follow us on Instagram: blue_generation_project

Follow us on Twitter: BlueGeneration_