Εκρπόσωποι του έργου από Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ, Sea Teach, European Boating Industry και Submariner Network συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας στη Λισαβόνα. Πολλοί συμμετέχοντας επισκέφτηκαν το περίπτερο της έκθεσής μας και έλαβαν δωρεάν τον Οδηγό Καριέρας για τα "επαγγέλματα της θάλασσας"!