Przedstawiciele Militos Consulting S.A., Sea Tech, Clube, Contextos, European Boating Industry oraz Submariner Network, wzięli udział w Europejskich Dniach Morza w Lizbonie. W trakcie tego wydarzenia, wielu jego uczestników odwiedziło nasze stoisko i otrzymało za darmo przewodnik Blue Career Guide – bezkresne morze perspektyw zawodowych!