Активно българско общество влезе в няколко класни стаи в Професионалната гимназия по архитектура и геодезия в Благоевград, за да представи проекта за синьо поколение на местната младеж. Студенти от различни възрасти имаха възможността да чуят за синята икономика и всички възможности за работа в седемте сектора. Всеки ученик получи