Η ομάδα του έργου Blue Generation συμμετείχε ενεργά στο MSP Challenge Board Game στα πλαίσια του θερινού σχολείου γαλάζιας ανάπτυξης στην Οστάνδη, Βέλγιο. Στόχος ήταν κάθε ομάδα να Η ομάδα του έργου Blue Generation συμμετείχε ενεργά στο MSP Challenge Board Game στα πλαίσια του θερινού σχολείου γαλάζιας ανάπτυξης στην Οστάνδη, Βέλγιο. Στόχος ήταν κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα νησί και στη συνέχεια να συνεργαστεί με άλλες χώρες. Κατασκεύασαν αεροδρόμια, αιολικά πάρκα, λιμάνια, λαμβάνοντας όμως υπόψη το ψάρεμα, τα πουλιά, τον οικότοπο.