«Διέξοδος στην ανεργία των νέων, τα επαγγέλματα της θάλασσας». Αυτή ήταν μια «διεθνής» δέσμευση που ανέλαβαν οι εταίροι του έργου Blue Generation project κατά την Ευρωπαϊκή Ημέρα της Θάλασσας, στη Λισαβόνα (16-17 Μαΐου 2019).

Εκπρόσωποι από: Militos Consulting S.A., Sea Teach, Clube Intercultural Europeu, Contextos, European Boating Industry and Submariner Network παρουσίασαν τους στόχους του έργου, τους στόχους και τις επικείμενες δραστηριότητες για να προωθήσουν δυναμικά τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη “γαλάζια οικονομία” για τους νέους!

Μείνετε συντονισμένοι για να αναπτύξετε το δικό σας "ωκεανό ευκαιριών" στη “γαλάζια οικονομία”!