Ο Οδηγός Καριέρας είναι ένα ελκυστικό και ενημερωτικό εργαλείο για νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών που καθοδηγεί σχετικά με τις προοπτικές καριέρας και απασχόλησης στους τομείς ανάπτυξης της γαλάζιας οικονομίας: παράκτιος τουρισμός,  υδατοκαλλιέργεια, ωκεάνια ενέργεια, θαλάσσια βιοτεχνολογία και αλιεία. Ο Οδηγός Καριέρας παρέχει έγκυρες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους φορείς – ειδικούς του έργου Blue Generation για τις ευκαιρίες κατάρτισης και το καθεστώς απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για κάθε τομέα.

Ο Επικεφαλής Εταίρος, η Militos Consulting Α.Ε., με την υποστήριξη του εταίρου Sea Teach προετοίμασαν τον οδηγό για δημοσίευση με κύριο στόχο την προσέλκυση νέων.

Ο Οδηγός Καριέρας για τα επαγγέλματα της θάλασσας, ως το πρώτο παραδοτέο του έργου Blue Generation, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment) θα συνοδεύει όλες τις επισκέψεις διάδοσης και επικοινωνίας σε όλους τους εταίρους του έργου. Είναι διαθέσιμος στις πέντε γλώσσες των φορέων - υλοποίησης και στα αγγλικά.

Κάντε κλικ παρακάτω και κατεβάστε τον Οδηγό Καριέρας στα Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά και Πολωνικά: