Ана Пинела (от Clube) представя как да проектираме многофункционална офшорна платформа на интерактивната сесия с г-н Питер Матис по време на лятното училище в Белгия.