Blue Career Guide jest atrakcyjnym i pouczającym narzędziem dla młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, służącym jako przewodnik po możliwościach kariery w rozwijających się obszarach Niebieskiej Gospodarki: turystyka przybrzeżna, akwakultura, energia oceaniczna, biotechnologia morska, budownictwo okrętowe, transport morski i rybołówstwo. Blue Career Guide zawiera m.in. ważne informacje zebrane przez Partnerów eksperckich projektu Blue Generation (możesz ich zobaczyć w zakładce: Współpraca) na temat możliwości zatrudnienia w każdym z poszczególnych sektorów, jak również znajdujące się na końcu każdego rozdziału wywiady z osobami zatrudnionymi w każdej z dziedzin Niebieskiej Gospodarki.

Lider projektu, Militos Consulting S.A., przy wsparciu Sea Tech, przygotował przewodnik do publikacji, którego głównym celem jest pomoc młodym ludziom.

Przewodnik Blue Career, jako pierwszy rezultat projektu Blue Generation (finansowanego przez Islandię, Lichtensztain i Norwegię w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG oraz Norweskiego Funduszu na rzecz Zatrudniania Młodzieży), będzie towarzyszył wszystkim wizytom promocyjnym we wszystkich krajach partnerskich projektu, jak również będzie dostępny w pięciu językach Partnerów będących beneficjentami projektu oraz w języku angielskim.

Kliknij poniżej, aby pobrać i przeczytać Przewodnik Blue Career w języku bułgarskim, angielskim, greckim, polskim, portugalskim i hiszpańskim:

           

 W wirtualnej wersji przewodnika Blue Career Guideznajdziesz więcej informacji, nowości i wywiadów!