Pomimo trudnej sytuacji, w której nauczanie odbywa się wirtualnie, organizacja Active Bulgarian Society kontynuuje promocję projektu Blue Genration. W ciągu kilku ostatnich tygodni ABS przeprowadziło kilka prezentacji dla szkół na terenie całej Bułgarii. Kolejni uczniowie dowiedzieli się o możliwościach, jakie oferuje Niebieska Gospodarka!

“Dzięki waszej prezentacji postanowiłem jeszcze raz zastanowić się nad swoją przyszłością” – powiedział nam jeden z uczestników. Uczniowie zaangażowali się w dyskusję z prowadzącą spotkanie i wyrazili zainteresowanie szukaniem zatrudnienia w sektorach Niebieskiej Gospodarki po ukończeniu szkoły. ABS zaoferowało im także swoje wsparcie w czasie tej drogi!