Uczniowie szkoły średniej w miejscowości Xanthi, którzy już niedługo ukończą szkołę, otrzymali informacje na temat szkoleń i możliwości zatrudnienia w sektorach Niebieskiej Gospodarki. Ich reakcja na naszą wizytę była bardzo pozytywna z racji, że wielu członków rodzin uczniów jest już zatrudnionych w Niebieskiej Gospodarce, głównie w sektorach technicznych, zarówno w Grecji, jak i w Europie. Wielu uczniówchciałoby także otrzymywać wsparcie ze strony zespołu doradców zawodowych Blue Generation koordynowanego przez KonstantinosaTsimasa z organizacjiMilitos Consulting SA.

Spotkanie odbyło się przy wsparciu dyrektora szkoły S. Symeonidisa oraz Profesora TassosaSarrisa, którym serdecznie dziękujemy. Projekt Blue Generation jest finansowany przez Europejski Obszar Gospodarczy oraz Norweski Fundusz na Rzecz Zatrudniania Młodzieży, a jego koordynatorem jest Militos Consulting SA z Grecji przy aktywnym wsparciu Sea Teach z Hiszpanii.

Projekt wdrażany jest przez organizacje partnerskie z Bułgarii, Grecji, Polski, Portugalii i Hiszpanii przy wsparciu ekspertów w dziedzinach Niebieskiej Gospodarki z Belgii, Niemiec, Islandii i Norwegii. Naszym celem jest zainspirowanie młodych ludzi w wieku 15-29 lat do znalezienia swojego powołania do pracy na morzu jako alternatywy dla zostania osobą bezrobotną. W ramach Niebieskiej Gospodarki wyróżnia się siedem sektorów: turystyka nadmorska, akwakultura, energia oceaniczna, biotechnologia morska, budowa i konserwacja statków, rybołówstwo, transport morski.

W dalszym ciągu, chcemy promować projekt Blue Generation, ale aktualnie robimy to zdalnie, z powodu obostrzeń dotyczących choroby Covid-19. Stworzyliśmy specjalny program informacyjny dla szkół, organizacji szkoleniowych i centrów dla młodych ludzi, aby kontynuować naszą akcję w całej Europie, ale w trybie online.