W 2018 r. 15 mln młodych ludzi w wieku od 20 do 34 lat nie było zatrudnionych ani kształconych czy szkolonych (tzw. grupa NEET) w UE-28. Jednocześnie Włochy i Grecja odnotowują najwyższą stopę bezrobocia wśród młodzieży.

Aby promować #zrównoważone i #dobre_jakościowo zatrudnienie młodzieży w Europie, Islandii, Liechtensteinie i Norwegii, w 2017 r. uruchomiono Fundusz na rzecz Zatrudniania Młodzieży w ramach @EOG i @FunduszyNorweskich w wysokości 60 mln euro.

W ramach 26 dużych projektów wybranych do dofinansowania realizowane są obecnie inicjatywy, których celem jest pomoc około 25 000 młodych ludzi w znalezieniu pracy lub stworzeniu nowych miejsc zatrudnienia.

Sprawdź w Youth Employment Magazine i dowiedz się o #wiadomości, #artykuły, #multimedia i #bieżące_cele wszystkich projektów (30 lipca, Międzynarodowy Dzień Przyjaźni ONZ).

Przeczytaj wyraźne przesłanie "Wspólne działania na rzecz informowania o postępach w walce z bezrobociem wśród młodzieży".

Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas #pracujmy_razem.

Facebook: Magazyn "Youth Employment Magazine". 

Instagram: Youth Employment Magazine