Komunikat prasowy | 10 grudnia 2021

Tydzień Funduszy Regionalnych | Projekt Blue Generation

Przedstawiciele projektu Blue Generation mieli okazję uczestniczyć w Tygodniu Funduszy Regionalnych zorganizowanym przez Ecorys, a finansowanym przez EOG i Norweski Fundusz na Rzecz Zatrudniania Młodzieży.

Projekt Blue Generation był gospodarzem okrągłego stołu w dniu 9 grudnia 2021 r., a na temat możliwości zatrudnienia i szkoleń w niebieskiej gospodarce uczestnicy dyskutowali z Marianną Terzidaki, koordynatorem projektu; Militos Consulting SA jako moderatorem; oraz prelegentami: Silją Teege, dyrektorem zarządzającym; partnerem beneficjentem Sea Teach; dr Euthalią Arvaniti, biologiem morskim; partnerem eksperckim Submariner; Philipem Easthill, sekretarzem generalnym; partnerem eksperckim European Boating Industry oraz dr Ioannisem Papageorgiou, kierownikiem ds. komunikacji Youth Share Project.

Niektóre z tematów poruszonych przez prelegentów:

Dr Ioannis Papageorgiou odniósł się do wyzwań stojących przed młodzieżą należącą do tzw. grupy NEET w znalezieniu zatrudnienia, koncentrując się na braku doświadczenia zawodowego i odwróconej luce umiejętności, którą zauważa się w krajach Europy Południowej, takich jak Grecja i Cypr. Praca dostępna jest szczególnie na wyspach peryferyjnych i regionach przybrzeżnych oraz wymaga umiejętności na niższym poziomie niż te, które posiada bezrobotna młodzież. Papageorgiou zidentyfikował zmianę paradygmatu gospodarczego na poziomie regionalnym jako sposób na zmianę tego zjawiska i wypełnienie luki w umiejętnościach.

Philip Easthill pokrótce przedstawił sektor łodzi rekreacyjnych, który składa się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw. Optymistycznie widzi on rozwój w nadchodzących latach, ze względu na nowe trendy przyspieszone przez pandemię, które doprowadziły do ​​rosnącego zainteresowania aktywnością na świeżym powietrzu. Podkreślił, że prawie we wszystkich sektorach tej branży brakuje pracowników, od stoczni jachtowych po mariny i firmy czarterowe.

Dr Euthalia, Arvaniti mówiła o tym, że ​​biotechnologia morska jest najbardziej innowacyjnym sektorem i oferuje zróżnicowane środowisko pracy, zarówno dla osób, które lubią pracować na świeżym powietrzu z żywymi organizmami, ale także dla naukowców pracujących w laboratorium. Istnieje duże zapotrzebowanie na kadrę kierowniczą z sektora biznesowego ze znajomością biologii, która będzie w stanie poprowadzić mnóstwo powstających w tym sektorze start-upów.

Silja Teege opisała cel projektu Blue Generation, który polega na promowaniu niebieskiej gospodarki wśród młodzieży należącej do grupy NEET i młodych ludzi, którzy mogą zostać jej członkami i inspirowaniu ich do podjęcia kariery w tym sektorze. Wspomniała o narzędziach, które stworzył Blue Generation Project, tj. przewodnik Blue Career Guide, portal z ofertami pracy Blue Careers Job Platform, platforma szkoleniowa MOOC oraz wirtualne wycieczki 360° po organizacjach, które działają w niebieskiej gospodarce. Odniosła się również do przewodnika Blueprint Guide, który zostanie wydany podczas międzynarodowej konferencji projektu Blue Generation w 2022 roku. Mówiła także, że niebieska gospodarka jest często pomijana jako sektor szans, a wielu nauczycieli, dyrektorów, mentorów lub urzędników w urzędach pracy potrzebuje zmienić swój sposób myślenia i promować go wśród młodzieży. Podsumowując, podzieliła się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej realizacji projektu Blue Generation, która pokazała, że organizacja krótkich praktycznych szkoleń przyciąga młodzież i może zainspirować ją do podjęcia pracy w niebieskiej gospodarce.