Mimo że nadeszła jesień , nie zwalniamy tempa! Tym razem nasz partner -Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego udał się do dwóch szkół: Powiatowego Zespółu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęciumiu oraz Zespołu Szkół w Woli, aby tam promować miejsca pracy w sektorach Niebieskiej Gospodarki wśród uczniów ostatnich klas.