Καταιγισμός ιδεών και διάλογος υψηλού επιπέδου για τον Οδηγό Καριέρας της γαλάζιας οικονομίας κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων – υλοποίησης και των φορέων – ειδικών του έργου Blue Generation (Βρυξέλλες, 29 – 30 Νοεμβρίου 2018).