Τι είναι η Γαλάζια Οικονομία; Ποιες είναι οι θέσεις εργασίας και οι προοπτικές που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία; Ποιες δεξιότητες χρειάζεται για κάθε επάγγελμα; Μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις και πολλά άλλα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης BlueGeneration MOOC.

Επισκόπηση

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα BlueGeneration MOOC στοχεύει να ενημερώσει τους νέους και τους μελλοντικούς μέντορες σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης και κατάρτισης που υπάρχουν για τους νέους στους 7 διαφορετικούς υποτομείς της Γαλάζιας Οικονομίας στην Ευρώπη.

Τι θα μάθετε για κάθε υποτομέα;

 • Γεγονότα & πρόσφατα δεδομένα
 • Ειδικότητες, ρόλοι & συνθήκες εργασίας
 • Ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορες χώρες
 • Απαιτούμενη Εκπαίδευση 
 • Κανονιστικό περιβάλλον στην Ευρώπη

Για ποιον

Αυτό το μάθημα είναι προσανατολισμένο προς:

 • Νέους/Νέες που επιθυμούν να αναπτύξουν την επαγγελματική τους πορεία και να βρουν προοπτικές απασχόλησης και κατάρτισης σε 7 υποτομείς της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρώπη
 • Μέντορες που θέλουν να προωθήσουν στους νέους τις ευκαιρίες στη γαλάζια οικονομία

Δομή

Η πλατφόρμα BlueGeneration MOOC αποτελείται από 10 ανεξάρτητες ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό κείμενο, ένα σύντομο βίντεο από έναν εμπειρογνώμονα στον συγκεκριμένο υποτομέα, βίντεο με το βασικό εκπαιδευτικό υλικό, περαιτέρω πληροφορίες και πόρους και ένα τελικό κουίζ ανά υποτομέα.

Οι ενότητες είναι:

 • Ενότητα 0: Ποιο είναι το μάθημα και πώς έχει αναπτυχθεί
 • Ενότητα 1: Εισαγωγή και Γαλάζια Οικονομία
 • Ενότητα 2: Παράκτιος Τουρισμός
 • Ενότητα 3: Υδατοκαλλιέργεια
 • Ενότητα 4: Ωκεάνια Ενέργεια 
 • Ενότητα 5: Θαλάσσια Βιοτεχνολογία
 • Ενότητα 6: Ναυπηγική
 • Ενότητα 7: Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Ενότητα 8: Αλιεία
 • Ενότητα 9: Δεξιότητες Παρουσίασης σε διαφορετικές ομάδες-στόχου
 • Ενότητα 10:Τελική Αξιολόγηση

Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια είναι περίπου 3 ώρες. Οι ενότητες είναι ανεξάρτητες και μπορείτε να τις ολοκληρώσετε με οποιαδήποτε σειρά ανάλογα με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα.

Μπορείτε να αρχίσετε την εκπαίδευσή σας από εδώ: BlueGeneration MOOC Platform

Η Blue Career MOOC Platform, είναι το 2ο παραδοτέο του έργου Blue Generation project που χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employmentκαι είναι αποτέλεσμα μιας στενής συνεργασίας όλων των εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε κάθε τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας. Όλα τα βίντεο ανά ενότητα είναι διαθέσιμα στις πέντε γλώσσες των φορέων υλοποίησης καθώς και στα αγγλικά.