21 Φεβρουαρίου 2020

"We got informed about the job opportunities that we hadn't heard before," said students at the 2nd Secondary School of the Municipality of

...

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιανουαρίου 2020

On the 21 of November, we had an informative session at the adult education center CEPA Francesc de Borja Moll in Inca, to young adults that are

...

Διαβάστε περισσότερα

15 Νοεμβρίου 2019

On November 12th we visited Escola Secundária do Lumiar to present the project to 100 students. With us was Léa, an agronomist and passionate

...

Διαβάστε περισσότερα

15 Νοεμβρίου 2019

On the 04/11/2019 we were at the high school IES Aurora Picornell ?? having an informative

...

Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2019

On the 05/11/2019, the 17-18 year old students of the secondary school IES Capdepera assisted to a presentation about career opportunities in the

...

Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2019

Despite the autumn season we are not idle! Together with a series of promotional meetings within the framework of the ...

Διαβάστε περισσότερα