28 Αυγούστου 2019

Clube Intercultural Europeu was invited to participate in a Bootcamp about employment for young people, specifically to present the Blue

...

Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουλίου 2019

Εκπαίδευση σε #Επικοινωνιακές_Δεξιότητες πραγματοποιήθηκε στη #Βαρσοβία (2 &3 Ιουλίου) από τη Διαχειριστική Αρχή του @eeanorwaygrants, για το

...

Διαβάστε περισσότερα

27 Ιουνίου 2019

Informative speech about job opportunities in the #BlueEconomy to a group of students at the vocational training center ...

Διαβάστε περισσότερα

14 Μαρτίου 2019

Brainstorming and high level dialogue on BLUE CAREER GUIDE during the Exchange Seminar (Brussels, 29 - 30 Nov. 2018) 

Διαβάστε περισσότερα