Εκπαίδευση σε #Επικοινωνιακές_Δεξιότητες πραγματοποιήθηκε στη #Βαρσοβία (2 &3 Ιουλίου) από τη Διαχειριστική Αρχή του @eeanorwaygrants, για το #πως επικοινωνούμε με εκστρατείες (Ms. Raquel Torres Prol, FMO), #πως μεγεθύνουμε την επίδραση μέσω οπτικοακουστικών εργαλείων (Mr. Fabian Ribezzo) και #συμβουλές για infographics (Mr. Mateusz Wisniewski, FO).

«Εμπλούτισα τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες και κυρίως νιώθω ότι μπορώ να τις εφαρμόσω στην εργασία μου», είπε η Marievi Gretsi από τη Militos Consulting S.A. που παρακολούθησε την εκπαίδευση.