Η εναρκτήρια εκδήλωση της υψηλής διάστασης έργου #BlueGeneration που ανοίγει το δρόμο σε νέους (15-29 ετών) για να ακολουθήσουν μια βιώσιμη καριέρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις Βρυξέλλες (30/11/2018). Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το στόχο του έργου #BlueGeneration ο οποίος είναι να εμπνεύσει, να προσελκύσει και να ενδυναμώσει τους νέους σε πέντε Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ισπανία) για να ακολουθήσουν μια βιώσιμη καριέρα σε ποικίλους τομείς της γαλάζιας οικονομίας – από τον παράκτιο τουρισμό, την αλιεία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τις θαλάσσιες μεταφορές, στην ωκεάνια ενέργεια, τη θαλάσσια βιοτεχνολογία και τη ναυπηγική. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι φορείς και οργανισμοί από τον τομέα της γαλάζιας οικονομίας σε όλη την Ευρώπη, αντιπρόσωποι από την αποστολή της Νορβηγίας στην Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του φορέα διαχείρισης κεφαλαίου του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την απασχόληση των νέων (ECORYS στην Πολωνία) και φυσικά όλοι οι φορείς-συνεργασίας καθώς και οι φορείς-ειδικοί σχηματίζοντας την κοινοπραξία του έργου. Το καλωσόρισμα πραγματοποιήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Sea Europe, και τον κ. Κυριάκο Λίγκα, αντιπρόσωπος του έργου Blue Generation, εκ μέρους της συντονιστικής ομάδας Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ στην Ελλάδα. Η κ. Wera Helstrøm, ξεκίνησε την παρουσίαση της εκδήλωσης, τονίζοντας το σημαντικό ρόλο και τις αρχές της αποστολής της Νορβηγίας μέσα από τη σκοπιά της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Το πλέγμα μεταξύ της γαλάζιας οικονομίας και της απασχόλησης των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν μια πολλά υποσχόμενη αναπτυσσόμενη περιοχή, εξετάστηκε από τις κύριες ομιλίες της κ. Alessia Clocchiati, εκπροσώπου του τμήματος DG Mare της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και της κ. Minna Nurminen, εκπροσώπου του τμήματος DG Employment αντίστοιχα. Τέλος, η κ. Silja Teege, ως εκπρόσωπος του φορέα Sea Teach στην Ισπανία και ο κ. Κυριάκος Λίγκας, παρουσίασαν τους στόχους, τη φιλοσοφία και τη διεθνή συνεργασία του #BlueGeneration έργου. Το ακροατήριο συμμετείχε σε μια ανοιχτή συζήτηση τόσο με τους εταίρους του έργου και όσο και με τους βασικούς ομιλητές, διερευνώντας και ξεκινώντας συνεργατικές ιδέες και συνέργειες, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια καλά δομημένη βάση για περισσότερη συνεργασία, που θα βοηθήσει ουσιαστικά το έργο να επιτύχει το στόχο του και να εμπλέξει ενεργά περίπου 40,000 νέους στην απασχόληση και στην επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας -μια προσπάθεια που θα έπρεπε να υποστηριχθεί από όλους τους αντίστοιχους υποστηρικτές της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και της χάραξης πολιτικής. Το έργο Blue Generation (Ιούνιος 2018 – Αύγουστος 2022) χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, συντονίζεται από τη Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ στην Ελλάδα και από τη Sea Teach στην Ισπανία και υλοποιείται από μια διεθνής συνεργασία από 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Πορτογαλία, και Ισπανία) με την υποστήριξη φορέων-ειδικών στην γαλάζια οικονομία από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Κάντε μας Like στο Facebook: Blue Generation project

Ακολουθήστε μας στο Instagram: blue_generation_project

Ακολουθήστε μας στο Twitter:  BlueGeneration_