📣 Το BlueGeneration Project ανέδειξε στο The Fifth Sustainability Summit του The Economist Events for Greece, Cyprus, Malta and southeast Europe στις 30/ 09 η Γενική Διευθύντρια της #HELMEPA κυρία  Stavropoulou Olga στη συζήτηση με θέμα “#Ocean_Governance and #Blue_Growth".

Όπως ανέφερε, το BlueGeneration Project, στο πλαίσιο ενημέρωσης περίπου 40.000 νέων, στοχεύει να προσελκύσει νέους ηλικίας 15-29 ετών από όλη Ευρώπη στα επαγγέλματα της #Γαλάζιας_Οικονομίας, ανατρέποντας την εντύπωσή τους ότι αυτά είναι «βρώμικα» και «επικίνδυνα» και ανταποκρινόμενο στην επιθυμία τους να ενσωματώσουν την έννοια της βιωσιμότητας στην επαγγελματική τους προσδοκία. Είναι γεγονός ότι η υγεία των ωκεανών υποβαθμίζεται, αλλά η ενασχόληση των νέων με επαγγέλματα και καριέρες στο χώρο της οικονομίας των ωκεανών μπορεί να ανατρέψει αυτή την τάση ❗

Ευχαριστούμε για την αναγνώριση του ρόλου του BlueGeneration Project στην ενίσχυση της #απασχολησιμότητας των #νέων σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα των ωκεανών και του οικοσυστήματός τους🌊

Το έργο BlueGeneration Project χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment

#bluegenerationproject #eeanadnorwaygrants #fundforyouthemployment #youthemploymentmagazine