Σας παρουσιάζουμε την πλατφόρμα δωρεάν αναζήτησης εργασίας και εκπαίδευσης στoυς τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας: από τον παράκτιο τουρισμό, τις ιχθυοκαλλιέργειες, την ωκεάνια ενέργεια, στη θαλάσσια βιοτεχνολογία, τη ναυπηγική, τις θαλάσσιες μεταφορές και την αλιεία. 

Είστε εταιρεία; Δημοσιεύστε τις προσφορές εργασίας, εκπαίδευσης ή πρακτικής άσκησης, σχετικά με τη Γαλάζια Οικονομία! Προσεγγίζουμε χιλιάδες πιθανούς υποψηφίους από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία. 

Είσαι νέος; Εδώ θα βρείτε προσφορές εργασίας, εκπαίδευσης ή πρακτικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη!

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα Blue Careers Job και βρείτε έναν «ωκεανό επαγγελμάτων»!