?15 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 20-34 δεν έχουν εργασία, δεν σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται επαγγελματικά (NEETs) στην Ευρώπη το 2018. Η Ιταλία και η Ελλάδα καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων. 
Για να προωθηθεί η #βιωσιμότητα και η #ποιότητα στην απασχόληση των νέων στην Ευρώπη, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA and Norway Grants) δημιούργησε το 2017 το ταμείο για την απασχόληση των νέων ύψους #60 εκ. ευρώ. 
Τα 26 μεγάλης κλίμακας έργα που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση υλοποιούνται ήδη με στόχο να βοηθήσουν 25.000 νέους να βρουν δουλειά ή να δημιουργήσουν νέες.
? Ανατρέξτε στο περιοδικό Youth Employment Magazine και ανακαλύψτε #νέα#άρθρα, και #επίκαιρες_δραστηριότητες για όλα τα έργα (30 Ιουλίου, Διεθνής Ημέρα Φιλίας)
Διαβάστε το μήνυμα της «Συνεργασίας για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων» 
(https://www.bluegeneration.org/…/240-working-together-to-in…). 
Like τη σελίδα Youth Employment Magazine