06 Ιουλίου 2020

Just out - the latest EBI newsletter with all EU news and developments

...

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2020

EBI is aiming to inform the recreational boating industry about the developments regarding the measures to tackle the COVID-19 outbreak at EU

...

Διαβάστε περισσότερα

21 Φεβρουαρίου 2020

Μείνετε συντονισμένοι για τη νέα ημερομηνία και όλες τις λεπτομέρειες για το 1ο Διεθνές Συνέδριο στο πλαίσιο του έργου Blue Generation project

...

Διαβάστε περισσότερα

21 Φεβρουαρίου 2020

Η απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νάσια Πέιου έλαβε εξατομικευμένη καθοδήγηση (δωρεάν) στα επαγγέλματα της θάλασσας διεκδικώντας

...

Διαβάστε περισσότερα

21 Φεβρουαρίου 2020

Σας παρουσιάζουμε την πλατφόρμα δωρεάν αναζήτησης εργασίας και εκπαίδευσης στoυς τομείς της Γαλάζιας Οικονομίας: από τον παράκτιο τουρισμό, τις

...

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιανουαρίου 2020

Entrepreneur VS Employee? What do young Europeans prefer?
A key topic discussion during the First Annual seminar held in ...

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 2019

?15 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 20-34 δεν έχουν εργασία, δεν σπουδάζουν και δεν καταρτίζονται

...

Διαβάστε περισσότερα