28 Αυγούστου 2019

Clube Intercultural Europeu was invited to participate in a Bootcamp about employment for young people, specifically to present the Blue

...

Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουλίου 2019

Εκπαίδευση σε #Επικοινωνιακές_Δεξιότητες πραγματοποιήθηκε στη #Βαρσοβία (2 &3 Ιουλίου) από τη Διαχειριστική Αρχή του @eeanorwaygrants, για το

...

Διαβάστε περισσότερα

27 Ιουνίου 2019

Informative speech about job opportunities in the #BlueEconomy to a group of students at the vocational training center ...

Διαβάστε περισσότερα

05 Ιουνίου 2019

«Διέξοδος στην ανεργία των νέων, τα επαγγέλματα της θάλασσας». Αυτή ήταν μια «διεθνής» δέσμευση που ανέλαβαν οι εταίροι του έργου Blue Generation

...

Διαβάστε περισσότερα