Αναπτύξαμε την πλατφόρμα δωρεάν αναγγελίας θέσεων εργασίας και εκπαίδευσης, που ειδικεύεται στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας.

Είστε εταιρεία; Δημοσιεύστε δωρεάν τις προσφορές εργασίας, κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης. Προσεγγίζουμε χιλιάδες πιθανούς υποψηφίους.

Είσαι νέος/-α; Θα βρείτε προσφορές εργασίας, κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε όλη την Ευρώπη!

Επισκεφθείτε την Blue Career Job Platform και βρείτε έναν ωκεανό ευκαιριών εργασίας!

Η Blue Career Job Platform, ως το 6ο παραδοτέο του έργου Blue Generation project που χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employmentστηρίζει την απασχόληση των νέων και είναι διαθέσιμη στις πέντε γλώσσες των φορέων υλοποίησης και στα αγγλικά.