06 Φεβρουαρίου 2020

The Blue Career Job Platform connects young people between 15 to 29 years old with institutions and employers in the Blue Economy growth areas:

...

Διαβάστε περισσότερα

04 Μαρτίου 2019

Ο Οδηγός Καριέρας είναι ένα ελκυστικό και ενημερωτικό εργαλείο για νέους ηλικίας μεταξύ 15 και 29 ετών που καθοδηγεί σχετικά με τις προοπτικές

...

Διαβάστε περισσότερα