Представители на Militos Consulting SA, Sea Teach, Clube, Contextos, European Boating Industry and Submariner Network участваха в Европейскит ден на морето в Лисабон. Много участници посетиха нашия щанд и получиха Много участници посетиха нашия щанд и получиха безплатно наръчника Blue Carreer guide (синя кариера) за океан пълен с работни възможности!