Дискусии и диалог на високо равнище за ръководството “СИНЯ КАРИЕРА” по време на семинара за обмен (Брюксел, 29 - 30 ноември 2018 г.)