На 26.10. 2021 (вторник) екипът на Активно Българско Общество (АБО) проведе поредната менторска сесия по проекта “Blue Generation” относно кариерните възможности в сферата на синята икономика и свободните работни места. Участниците в събитието бяха студенти от Стопанския факултет на Югозападния университет в Благоевград. Менторите по проекта от екипа на Активно Българско Общество запознаха заинтересованите младежи с това какво е синя икономика, кои са нейните подсектори и кои професии намират реализация в сферата. Активно Българско Общество предостави линкове към Портала за безплатни кариери -  https://bluegeneration.carrers/  и за Безплатните отворени онлайн курсове (MOOC) - https://bluegenerationmooc.thinkific.com/.

Младежите проявиха огромен интерес към проекта и бяха много активни по време на цялата презентация. Задаваха въпроси и се създаде приятна дискусия.

Екипът на Активно Българско Общество изразява своята благодарност към Кариерния център на Югозападния университет за предоставената възможност презентацията да бъде осъществена и ще се радва за поддържане на бъдеща комуникация.