Ръководстовото на Синията Икономика е привлекателно и информативно средство за младите хора на възраст между 15 и 29 години, което да ги ориентира за кариерните възможности в секторите на синята икономика: крайбрежния туризъм, аквакултурата, океанската енергия, морските биотехнологии, корабостроенето, морския транспорт и рибарството. Ръководството за кариерно развитие предоставя валидна информация, събрана от експертните партньори на проекта Blue Generation (Виж ги в менюто в 'Партньорство') за възможностите за работа, както и за статута на заетост на национално ниво или на ниво ЕС, и специално интервю за всеки сектор в края. Ръководството на Синията Икономика е първият резултат от проекта „Blue Generation“ (финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм за заетост на младежта) ще придружава всички посещения за популяризиране и разпространение на проекта във всички страни партньори по него, и ще бъде достъпен на петте езика на партньорите плюс английски език.

Водещият партньор, Militos Consulting SA с подкрепата на Sea Teach, подготви ръководството за публикуване с основната цел да бъде привлекателен за младите хора. 

Кликнете отдолу, за да свалите и прочетете ръководството на Синията Икономика на български, английски, гръцки, полски, португалски и испански:

           

 Посетете онлайн версията на Ръководството за синя кариера за повече  информация, новини и интервюта от сектора на синята икономика!