06 Февруари 2020

The Blue Career Job Platform connects young people between 15 to 29 years old with institutions and employers in the Blue Economy growth areas:

...

Научете повече

04 Март 2019

Ръководстовото на Синията Икономика е привлекателно и информативно средство за младите хора на възраст между 15 и 29 години, което да ги

...

Научете повече