Какво представлява синята икономика? Какви са работните места и перспективите, свързани с нея? Какви умения са необходими за работа? Можете да

...

Научете повече

We have launched our free job platform, specialized in the maritime sector. 

Are you a company? Post your job, training or internship

...

Научете повече