За програмата

Целта на проекта „Синьо поколение“ е да ПРИВЛЕЧЕ И АНГАЖИРА младите хора между 15 и 29 години и ВДЪХНОВИ към преследване на устойчива кариера в Синята Икономика в Гърция, Испания, Португалия, България, Полша и Румъния.

Проектът Blue Generation организира информационни дни за възможностите относно синя кариера и предлага безплатни наставнически програми за тези от младежите, които желаят да продължат кариера в Синята Икономика и обмен на мобилност чрез учебни посещения за придобиване на опит от първа ръка в крайбрежния туризъм, аквакултурите, океанкса енергия , морска биотехнология, корабостроене, морски транспорт и риболов.

За да успее в това, проектът Синьо поколение обединява експерти от синята икономика и младежки организации, които да споделят знания за нужните умения, кариерните пътища, отворените работни места и съществуващите обучения.

Проектът преминава в пет цикъла продължава от 2018г. до 2023 г. През първата година ще бъде разработена Работната Платформа за Сини Кариери, която да предлага безплатна информация за сините работни места, както и възможности за обучение в страните от ЕС. Чрез проекта се предвижда да се достигне до 39 000 младежи, чрез промоционални дейности и да включи поне  3000 в работна заетост или обучение в Синята Икономика.

Проектът Blue Generation се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия Фонд за младежка заетост. Проектът се координира от Militos Consulting SA в Гърция и Sea Teach в Испания и се изпълнява от международен консорциум в България, Гърция, Полша, Португалия, Румъния и Испания с подкрепата на експерти по Синята икономика от Белгия и Германия.

Вижте пълните профили на партньорите по проекта Синьо поколение в менюто Партньорство.

Предизвикателството

Европейската синя икономика, която понастоящем представлява около 5,4 милиона работни места, трябва да удвои заетостта си до 2030 г. Нейният проблем е, че за младите хора морските кариери не са привлекателни, и предприятията не могат да намерят необходимата работна сила, умения и профили (РДП на Европейската комисия) (2017).

В същото време в ЕС има около 14 милиона млади хора, които са в NEET (извън системите на заетост, образование или обучение) между 15 и 29 години и милиони още, които са изложени на риск да останат NEET чрез преждевременно отпадане от училище, трудности при навлизане на пазара на труда или лични проблеми. Проектът “Синьо поколение” запълва тази празнина и обединява експерти от Синята икономика и младежките организации, за да споделят знания за нужните умения в сектора, кариерните пътища, свободните работни места и съществуващите обучения.

Проектът

 • Подобряване на заетостта на NEET/целевата група
 • Увеличено участие в образованието и обучението на предишни лица, които са NEET/целевата група
 • Разработени са или са усвоени иновативни подходи към намаляване на младежката безработица
 • Засилено транснационално сътрудничество по въпросите на пазара на труда.

Основни дейности

 • Обучение на младежки работници посредством МООК (масови открити онлайн курсове) на Синя кариера, за да станат знаещи промоутъри и ментори.
 • Обучение на младежи за повишаване на осведомеността относно възможностите за кариера в Синята Икономика и обучение на перспективни ментори, които да станат информирани промоутъри чрез платформата Blue Career MOOC (Massive Open Online Courses)
 • Насочване на младежите чрез валидиране на уменията, лично менторство и кратък обмен към подходяща заетост и обучение в Синята икономика.
 • Предлагане, на безплатна, Масова открита онлайн платформа, Наръчник „Синя кариера“, и Платформа за работа „Синя кариера“.
 •   Предлагане на безплатен Blue Career Guide, както и кариерна платформа Blue Economy- кратки курсове за обучение, които ще доведат до директно наемане на начална позиция.
 • Разработване на видеоклипове за виртуална реалност, даващи възможност на младите да изпитат какво е да работят в различни сектори на синята икономика.
 •  Провеждане на уебинари на живо, предлагащи сесии за кариерно ориентиране с професионалисти, академици и различни задания за студенти в някой от секторите на синята икономика.

Целеви групи: Кой ще има полза?

Проектът е насочен основно към:

 • Първата целева група на проекта са младежите на възраст от 15 до 19 години, които са лица част от NEET или в риск да станат след завършване на сегашното си образование – достига се до тях чрез гимназии, центрове за ПОО и младежки центрове.
 • Втората целева група са лица част от NEET от 15 до 29 годишна възраст, които понастоящем са регистрирани като безработни – до тях се достига чрез публични и частни центрове за заетост, центрове за обучение на възрастни, неправителствени организации и асоциации.

Последната целева група са младежи от 20 до 29 годишна възраст в риск да станат NEET след завършване на сегашното си образование, и труднодостъпните NEET (неактивни младежи, живеещи с родителите си, млади майки и млади хора употребяващи наркотици или алкохол) – до тях се достига чрез центрове за ПОО, центрове за обучение на възрастни, неправителствени организации и асоциации.

Ако принадлежите към някоя от тези целеви групи и искате да се включите в дейностите по проекта, последвайте проекта Синьо поколение, за да получавате нашите новини и да се свържете с нас!