Учениците от Школа Втори Шанс в Ксанти, които завършват обучението си, бяха информирани за обучението + перспективите за заетост в секторите на синята икономика. Включването им беше особено топло, тъй като много членове на техните семейства вече са заети в синята икономика, главно в техническите сектори, в Гърция и Европа. Всъщност, много от студентите веднага изразиха интерес да получат лични напътствия от екипа кариерните съветници на Blue Generation, координиран от Константинос Цимас от Militos Consulting SA.

Уебинарът беше осъществен [в сътрудничество с проф. Г-н Тасос Сарис и директора на училището г-н С. Симеонидис; с отправени дълбоки благодарности и към двете страни], в рамките на проекта „Синьо поколение“, финансиран от ЕИП и Фонда за безвъзмездна помощ на Норвегия за младежка заетост. Координатор на проекта в Гърция е Militos Consulting SA, с активната подкрепа на Sea Teach (Испания).

Проектът за синьо поколение се осъществява в международно партньорство на организации от България, Гърция, Полша, Португалия и Испания с подкрепата на експерти в синята икономика от Белгия, Германия, Исландия и Норвегия.

Целта на проекта Blue Generation е да ангажира млади хора на възраст от 15 до 29 години в така наречените морски позиции, като модерен, привлекателен и ефективен алтернативен вариант на безработицата. Blue Generation се фокусира върху седемте сектора на синята икономика: крайбрежен туризъм, корабостроене, океанска енергия, морска биотехнология, морски транспорт, риболов и рибовъдство/аквакултури.

Продължаваме да предлагаме безплатни наставнически и консултантски услуги на млади мъже и жени, но за момента дистанционно поради ограниченията от Covid-19. Също така, адаптирахме информационната програма за училищата, организациите за професионално обучение и младежките центрове, с цел да продължим усилията си в цяла Европа чрез интернет.

За повече информация, моля, свържете се с нас!