Трябва да направим #Blue_Economy_jobs приложими и привлекателни за младите хора. Това беше "международен" ангажимент, който поеха партньорите от проекта Blue Generation по време на Европейския ден на морето в Лисабон.

Представители от Militos Consulting S.A., Sea Teach Clube Intercultural Europeu, Contextos, European Boating Industry и Submariner Network представиха същината на проекта, целите и партньорството при тези неочаквани възможности за кариера, които морето ни предоставя!

Следете ни и създайте за себе си океан от „работни възможности“!